Yalova ilimiz, coğrafi konumu nedeniyle göç alan ilk 10 şehir arasında yer almaktadır. Turizm şehri olan Yalova’ da nüfus yaz aylarında iki katına çıkmaktadır. Bu durum su kaynakları sınırlı olan Yalova ili için su ve atıksu yönetiminde alternatif su kaynaklarının araştırılmasını, suyun tasarrufunu, verimli kullanımı, kaliteli su ve atıksu alt yapı projelerinin hayata geçirilmesini, temiz teknolojilerden yararlanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesini, yerel yönetimlerin su sorunlarının çözülmesini, alternatif su kaynakları üretmesini ve su kaynaklarını tekrar kullanmayı zorunlu hale getirmiştir.

          Bu düşüncelerle, Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi, Yeşil Körfez Su Birliği, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği, Yalova Kent Konseyi ve TEMA Vakfı işbirliği ile İlimizde su yönetiminde yaşanılan ve öngörülen sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi amacıyla 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Yalova Ramada Otel’de ‘’Yalova Su Sempozyumu ‘’ yapılacaktır.

          Sempozyumumuz  “Şehrimizde su yönetimi ” temasını ilke olarak benimsemiştir. Bu kapsamda, Sempozyumumuzda içme kullanma suları, atık sular, acil ve afet durumlarında su yönetimi, suyun geleceği gibi konuları farklı boyutları ve güncel gelişmeler ışığında ele alacağız.

          Temamıza uygun olarak katılımcı hedef kitlemizi de, bilimsel ve hizmetsel anlamda su yönetimi ile ilgili olan herkes oluşturmaktadır. Tüm ilgili akademisyenleri, kurumları ve su kalitesi izlemesini yapanları sempozyumumuza bekliyoruz.