1-İÇME- KULLANMA SULARI

İçme-Kullanma Suyu Teminini İçin Alternatif Baraj Çaişmaları
İçme-Kullanma Suyu Temininde Yerel Yönetimlerin Rolü
İçme-Kullanma Suyu Çaişmalarında Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri
İçme-Kullanma Suyunda Kaçak Kullanımların Önlenmesi

2-ATIKSULAR

Atıksu Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
Atıksu Bedellerinin Atıksu Yönetimlerine Direk Aktarılması İle İlgii Mevzuat Düzenlenmesi
Atık Suların Yeniden Kullanımı
Arıtma Çamurlarının Betarafı

3-ACİL VE AFET DURUMLARINDA SU YÖNETİMİ

Akut Dönem Su Sağlama
Afet Dönemlerinde Kullanılabiir Su Arıtma Sistemleri ve Teknolojileri
Afetlerde İçme ve Kullanma Suyu Temininde Taşıma (Tanker, Kırba vb.) Su
Rehabiitasyon Döneminde Su Yönetimi

4-SUYUN GELECEĞİ

Şehrimizde Su ve Atıksuyun Mevcut Durumu, Var olan Su Sorunları ve Çözüm Önerileri
Önümüzdeki 10 Yılda Şehrimizde Olası Su Sorunları
Önümüzdeki 50 Yılda Şehrimizde Olası Su Sorunları